Plejády bývaly vodítkem a kompasem mořeplavců, dnes jsou
systémem který naviguje v mezilidských vztazích.

VYZKOUŠET

Video o systému iPleiades

Video o systému iPleiades

Tým je tak úspěšný,
nakolik využívá svůj potenciál

Aby byl tým úspěšný potřebuje nejen kvalitní lidi, ale také kvalitní vztahy mezi nimi.

1. Víte jaké jsou opravdu vztahy ve vašem týmu?
2. Víte kdo je neformální opinion leader?
3. Víte komu lidé důvěřují a proč?
4. Mají vaši lidé a firma stejný cíl?

Systém iPleiades Vám to ukáže.

Co je systém iPleiades

Unikátní nástroj PRO MANAŽERY, který Vám pomůže vytvořit úspěšný a efektivní tým.
Tým postavený na motivovaných lidech, vzájemné důvěře a s vysokou kvalitou života.

Co je všímavý leadership?

#VšímavýLeadership

#MindfulLeadership 

#Všímavost #Mindfulness 

#Leadership #iPleiades 

#pokornypartner

Všímavý leadership je záměrné ovlivnění vztahu mezi leaderem a jeho následovníkem pomocí leaderovy všímavosti (Vich, 2015).

Leaderova všímavost ovlivňuje nejen leadera samotného, ale i jeho následovníka a jejich vzájemný vztah, procesy a kvality tohoto vztahu.

Všímavý leader zvyšuje svůj výkon pomocí všímavého zacházení s procesy a kvalitami. Dělá to prostřednictvím posílení vlastních obecných dovedností jako je seberegulace, emoční inteligence a sebereflexe, přímo svůj výkon zvyšuje zlepšením uvědomování informací a rozhodování, řízením komunikace a mezilidských vztahů a zkvalitněním osobní odolnosti a celkového zdraví, na zvýšení jeho výkonu má také vliv zlepšení psychologického well-beingu skrze efektivní snížení stresu, zlepšením užívání kreativity a řešení problémů (Chandwani, 2016).

Těmito kvalitami leader zároveň ovlivňuje u svých následovníků kvalitu pracovní spokojenosti, zlepšuje jejich pracovní angažovanost (engagement) a výkon (performance), řídí kvalitu jejich pracovního well-beingu, pozitivně ovlivňuje míru stresu, úzkostnost, depresi a vyhoření (Reb, 2014).

Zdroje:

Chandwani, R., Agrawal, N. M. & Keida, B. L. (2016). Mindfulness: Nurturing global mind-set and leadership. Thunderbird International Business Review, 58(6). 617-625. DOI: 10.1002/tie.21760

Reb, J., Narayanan, J., & Chaturvedi, S. (2014). Leading Mindfully: Two Studies on the Influence of Supervisor Trait Mindfulness on Employee Well-Being and Performance. Mindfulness, 5(1), 36-45. DOI: 10.1007/s12671-012-0144-z

Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its challenges. Central European Business Review, 4(3), 35-47.

Co pomocí systému iPleaides zjistím?

Zaujal Vás systém iPleiades?

Chtěli byste si ho vyzkoušet ve svém týmu nebo u svých zákazníků? Ozvěte se nám, rádi Vám vše ukážeme a vysvětlíme.

kontaktujte nás

TOP manažeři světa věnují 80% svého času vedení lidí.
Simon Synek

Bez funkčního týmu není úspěchu.

Všichni máme právo na kvalitní život, v práci i doma. A proto neseme odpovědnost za to, jak se v týmu cítíme. Kvalita života je předurčena kvalitou vztahů.

Právo být spokojený na nás zároveň klade povinnost něco udělat.

Co zjistím

Osobnostní předpoklady – jak jednotliví členové týmu reagují na různé podněty v různých situacích.

Jaké je sociální postavení jednotlivých členů v rámci týmu.

Pracovní preference členů týmu, které jsou utvářeny právě sociálními vazbami a vztahy.

Chci vědět víc

  Kdo jsme

  Společnost Pokorny & Partner se dlouhodobě zabývá konzultační činností v oblasti zvyšování kompetencí a dosahování vysokého výkonu.

  Prací na všech úrovních managmentu společnosti dosahujeme rychlé aplikace rozvojových nástrojů a jejich úspěšné zavedení do praxe.

  Pokorný spol. s r.o.

  Gabrhele 2
  251 67 Řehenice

  info@ipleiades.com
  +420 602 699 276

  Vyzkoušejte systém iPleiades!

  pro vyzkoušení nám zavolejte +420 602 699 276